Alle Nyhed

Psykoterapiudvalget i DPS søger nyt medlem

Psykoterapiudvalget mødes 4 gange årligt, almindeligvis i hovedstadsområdet men der er mulighed for at afholde møderne som videokonference, hvis man kommer langvejs fra og ikke har mulighed for at være til stede fysisk.
Udvalget arbejder med betænkninger til – og godkendelser af – specialist- og supervisoruddannelserne. Herudover udarbejder udvalget også betænkning til grunduddannelsen mens godkendelse heraf varetages af videreuddannelsesudvalget. Betænkningerne er revideret i 2015.
Udvalget arbejder desuden løbende med godkendelser af individuelle specialist- og supervisoransøgninger, som fordeles mellem medlemmerne.
Vi søger folk fra hele landet og indenfor flere terapeutiske retninger. Du skal have videnskabelig interesse for psykoterapi og gerne anvende det i dit daglige kliniske arbejde.
Send en motiveret ansøgning før d. 1/9 2018 til formand for udvalget Rene.Sjaelland@regionh.dk