Alle Nyhed

Psykoterapiudvalget i DPS søger nyt medlem fra marts 2023

Psykoterapiudvalget arbejder med udformning af betænkninger til grunduddannelse-, specialist-og supervisoruddannelserne i psykoterapi. Betænkningerne er nu under revision.

Udvalget arbejder desuden løbende med godkendelser af individuelle specialist- og supervisoransøgninger, som fordeles mellem medlemmerne. Godkendelse af grunduddannelsen varetages af videreuddannelsesudvalget. Som medlem af udvalget, skal man afsætte tid til godkendelser, da sagerne behandles hurtigt. Man får typisk et par sager månedligt.

Udvalget mødes 4 gange årligt med to møder fysisk.

I de seneste år har udvalget også arbejdet på at få styrket interessen for terapi indenfor psykiatrien og få gjort psykoterapi mere synlig i den psykiatriske uddannelse og praksis.

Vi søger folk fra hele landet gerne indenfor den psykodynamiske referenceramme, men også den kognitive referenceramme har interesse. Vi forventer, du er speciallæge i voksenpsykiatri, at du har en terapeutisk uddannelse, som enten specialist eller supervisor, at du bruger terapi i dit daglige kliniske arbejde og har en videnskabelig interesse for psykoterapi.

Send en motiveret ansøgning, der indeholder beskrivelse af terapeutisk uddannelse, terapeutisk retning, erfaring med udøvet terapi, nuværende arbejdssted (sengeafsnit/ambulatorie/praksis), til formanden for psykoterapiudvalget Annette Møller Jensen, E-mail: annette.moeller.jensen@regionh.dk