Alle Nyhed

Psykopatologisk læsegruppe

Arbejdsgruppen ”Styrk fagligheden”, som er nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab, tilbyder deltagelse i en online læsegruppe med emnet psykopatologi for medlemmer af DPS.

Formålet med læsegruppen er at tilbyde et forum for diskussion af psykopatologiske fænomener, og såvel yngre læger som speciallæger i psykiatri er meget velkomne.

Vi vil læse bogen ”Den begyndende skizofreni” af Klaus Conrad, som oprindeligt blev udgivet i 1958, og 4. udgave blev trykt i 2013 på Psychiatrie Verlag. Bogen læses stadig som en meget væsentlig lærebog om det skizofrene spektrums psykopatologi. Den blev oversat til dansk i 2006 og genudgives d. 20.5.2021 i opdateret version på forlaget Klim. Bogen er et hovedværk indenfor psykopatologi, hvori Conrad med udgangspunkt i 117 unge mennesker med begyndende skizofreni beskriver, hvordan psykosen begynder, og hvordan den forandrer oplevelsen af selvet og verden. Bogen er fyldt med interessante patientbeskrivelser.

Skulle der opstå problemer med at fremskaffe bogen, hjælper vi gerne.

Læsegruppen vil blive afholdt på følgende datoer i 2021 i tidsrummet kl. 20-21: d. 22.6; d. 22.9; d. 27.10 og d. 24. 11.

Tilmelding til læsegruppen sker til Julie Nordgaard på mail: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk