Psykiske lidelser og ligeværd

UGESKRIFT FOR LÆGER
I går, kl 4:0 22.06.2015 Side 36Forfatter: Torsten Bjørn Jacobsen

LEDER

Rockwoolfonden har regnet på, hvad de 19.000 voksne, der i 2010 var i behandling for ADHD, hvert år kostede samfundet – før de kom i behandling. En voksen med ubehandlet ADHD koster samfundet 100.000 kr. om året. Dertil kommer den enkeltes egne udgifter. Det bliver i alt til godt 150.000 kr. årligt pr. voksen med ADHD. Svarende til 2,8 mia. kr. for 19.000 personer.
Læs Torstens leder i Ugeskiftet.