Alle Nyhed

Psykisk syge har krav på rette behandling i rette system

DEBATINDLÆG. Offentliggjort på Altinget Social den 2. juni 2016

Politikernes forslag om at indføre et særligt mellemtilbud til psykisk syge, der ligger mellem sygehuspsykiatri og botilbud, vækker bekymring hos Dansk Psykiatrisk Selskab og Socialpædagogerne.

Af formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen og
Næstformand hos Socialpædagogerne, Verne Pedersen

I kølvandet på en række ulykkelige drab på bosteder må vi nu tage diskussion om, hvordan vi fremtiden passer på de psykisk syge borgere, som ikke kan rummes på bosteder. De har brug for – og krav på – behandling. Og det skal være den rette behandling i det rette system.

Det betyder, borgerne skal mødes med kompetente fagligheder, som spiller sammen og har fokus på borgerens behov på både kort og lang sigt. Der skal være behandling mod misbrug og fokus på beskæftigelse – og mest af alt skal der satses på blivende tilbud, så psykisk syge borgere ikke skal belastes af skift. For vi ved, at mange skift stresser og ødelægger relationsarbejdet.

Heldigvis findes de steder, hvor der også er fleksibilitet i systemerne på både det sociale område og i sundhedsvæsnet. Og rundt i landet er der flere gode eksempler på, at det vigtige hensyn til medarbejdernes sikkerhed sagtens kan gå hånd i hånd med muligheden at give de psykisk syge borgere et markant løft på flere områder.

Desværre ser vi også, at nogle steder bliver forskellige grupper af psykisk syge borgere med meget forskellige behov blandet på bostederne, og ofte er de ganske enkelt visiteret forkert ind på tilbud, hvor der ikke er hverken tilstrækkelige ressourcer eller de rette faglige kompetencer. Hvis vi – til gavn for alle – skal give disse særligt klemte borgere hjælp, skal vi specialisere og målrette tilbuddene, og vi skal minimere brugen af tvang. Og der skal være fokus på, at der er et udviklingsperspektiv for den enkelte borger, så det aldrig bliver en rå opbevaring.

Derfor er vi bekymrede over politikernes forslag om et særligt mellemtilbud, som ligger mellem sygehuspsykiatri og botilbud/eget hjem. Vi mener, vi i stedet skal opgradere de muligheder og tilbud, der allerede eksisterer.