Alle Nyhed

Psykiatrisk Selskab: Alle tre forslag om botilbud peger samme vej

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Jacobsen, glæder sig over, at tre fremsatte forslag om bo- og behandlingstilbud til psykiatriske svært misbrugende patienter overordnet vil det samme.

Onsdagens forslag fra Danske Regioner om, hvordan man kan forebygge vold på botilbud for nogle af de tungeste psykisk syge med svære misbrug, kom ikke alene. Samme dag bragte otte patient- og fagorganisationer (se boks) også et forslag til torvs. Og i forvejen havde KL og FOA for nogle uger siden været ude med deres forslag. På sundhedsminister Karen Ellemans bord ligger der altså nu tre forslag, som overordnet set vil det samme.

Læs mere hos Dagens Medicin