Alle Nyhed

Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 uddeler midler for sidste gang.

Pga udviklingen på de finansielle markeder er forskningsfondens midler over en årrække svundet.

Bestyrelsen for fonden har derfor søgt og fået tilladelse til at afvikle fonden.

I den forbindelse uddeles midler efter fundatsen i portioner ikke over 100.000 kr. til ansøgere.

Sidste års ansøgere fik alle afslag, men vil blive adviseret om muligheden for at genfremsende ansøgningen. Fonden anmoder samtidigt om at andre interesserede indsender ansøgning efter gældende regler. Fristen sættes til 1. oktober 2016

Dette sker under hensyn til at afviklingen af fonden kan ske i indeværende regnskabsår

For yderligere oplysninger og krav til ansøgning, gå til:

https://www.dpsnet.dk/forskning/fondelegater/