Alle Nyhed

Psykiatrihandlingsplan 2.0 – fra fordomme til forskningsbaseret viden

Det psykiatriske område savner store og langsigtede offentlige forskningsinvesteringer. Vi savner fx svar på, hvor lang tid vi skal behandle med visse præparater. Eller en grundig undersøgelse af effekten af psykoterapi . Danmark er og skal forblive et foregangsland inden for forskningen i psykiske lidelser.

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

Flere interessenter og organisationer har i disse spalter efterspurgt en psykiatrihandlingsplan 2, som opfølgning på planen fra 2014. Men hvad skal den da indeholde, sådan en ny plan?

Politikere skyder ofte psykiatriens repræsentanter i skoene, at de ikke kan blive enige. Det er ikke rigtigt – vi kan godt blive enige! Vi er rent faktisk enige og har været det længe.

Læs hele indlægget her