Psykiatriens udfordringer

Mange af de ulykkelige sager, som skæmmer psykiatriens image, kan føres tilbage til, hvor mange hænder og tid der er til opgaverne. Derfor opfordrer DPS’ nye formand nu politikerne til nytænkning. Læs mere her

Bragt i Ugeskrift for Læger den 8. april 2013.