Alle Nyhed

Psykiaterens kerneopgaver – hvad er det?

På Generalforsamlingen foreslog bestyrelsen, at DPS så nærmere på psykiaterens opgaver i disse så omskiftelige tider. Det forslag var der opbakning til. Vi har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på psykiaterens kerneopgaver. Arbejdsgruppen får følgende kommissorium:

  • get specialisering, øget fokus på ambulant behandling, manglen på speciallæger i psykiatri, øgede krav om administrative funktioner og mere centraliseret styring har ændret psykiaterens rolle og ansvar. Formålet med arbejdsgruppen er at beskrive psykiaterens kerneopgaver samt de ressourcer og forudsætninger, som er nødvendige for, at psykiateren kan varetage de relevante speciallægeopgaver. Vi vil også beskrive forhold i samfundet, som påvirker psykiaterens arbejde. Endelig vil vi diskutere fremtidens psykiater.

Arbejdsgruppen skal bestå af fire-seks medlemmer, som forventes at mødes ca. fire gange. Arbejdet forventes afsluttet inden for et år. Interesserede kan kontakte Ulla Almegaard: ulla.almegaard@gmail.com