Alle Nyhed

Pressemeddelelse

Glæde hos Dansk Psykiatrisk Selskab over 400 millioner til psykiatrien og forventning om fremtidige investeringer i personalenormeringer

Dansk Psykiatrisk Selskab ønsker at udtrykke en dybfølt tak til regeringen og forhandlingsparterne for den investering på 400 millioner i psykiatrien, som er blevet fremlagt fredag. Denne betydelige støtte er afgørende for at styrke og forbedre psykiatrisk behandling og pleje i Danmark.

”Vi er virkelig glade for det kæmpe løft, som de 400 millioner giver psykiatrien. Overordnet set er vi glade for de initiativer, der iværksættes, og de er alle velkomne.  Vi vil især fremhæve indsatsen til forebyggelse af selvmord, oprettelsen af en akut telefonlinje og et forstærket akut beredskab. Det er tre helt centrale tiltag, som kommer til at gøre en stor forskel” siger forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, Merete Nordentoft.

”Når det store, hjertelige ”tusind tak” så er sagt, er jeg også nødt til at tilføje et lille ”men…”. For trods den store investering, er der problemer, som ikke forsvinder og som ikke er blevet adresseret. Vi savner investeringer i den nødlidende regionale psykiatri. Her er personalet i de ambulante teams og sengeafdelingerne overbelastede og tvungne til at gå på kompromis med kvalitetsstandarderne. Vi håber at en kapacitetsøgning på det ambulante område vil blive den næste investering. De 135 millioner, som blev fastlagt til forløbsbeskrivelser i 2022-aftalen, rækker ikke. Vi håber at der bliver plads til en investering i behandlingen af de mest alvorlig syge i den aftale, der kommer for 2025.”, fortsætter hun.

”Og så er vi selvfølgelig tilfredse med, at man investerer i nedbringelse af tvang. Men… og der er desværre også et ”men” her: den planlagte indsats er utilstrækkelig. Vi håber at den investering, der nu lægges op til, kan blive starten på en senere forstærket indsats”, siger hun.

En forstærket indsats, som har to formål. Nemlig:

1) at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser ved bedre akut indsats, bedre ambulant opfølgning og udrulning af bostedsteams. Den forstærkede ambulante behandling og bostedsteams kan opfange forværring, før det bliver så kritisk, at tvangsindlæggelse er den eneste udvej.

2) at nedbringe bæltefikseringer og fastholdelser ved at tilføre midler til uddannelse og bedre normeringer på sengeafdelingerne.

Dansk Psykiatrisk Selskab opfordrer til fortsat samarbejde og fokus på at implementere midlerne effektivt og målrettet. Det er afgørende, at midlerne bliver anvendt på en måde, der ikke kun øger kvantiteten, men også kvaliteten af behandlingen.

”Jeg håber virkelig, at regeringen og vores sundhedspolitikere hører, at vi ER glade – samtidigt med at vi er ivrige efter at komme videre. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med regeringen og Psykiatrialliancen for at sikre, at disse investeringer fører til betydelige forbedringer i psykiatrien”, slutter Merete Nordentoft.

Kontaktinformation for yderligere kommentarer:

Dansk Psykiatrisk Selskab
Forperson Merete Nordentoft
Telefon: 2060 7552