Alle Nyhed

Postgraduate kliniske lektorater

Ved den Pædagogisk Udviklende Funktion under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst opslås i samarbejde med Region Sjælland og Region Hovedstaden op til 29 stillinger som postgraduat klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Læs mere her.

Yderligere oplysninger hos sekretariatschef Lise Møller, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Center for HR, c/o Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup, tlf. 38 66 99 31, e-mail: lise.m@regionh.dk