Alle Nyhed

Penge til nationale kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har nu udgivet de sidste af de i alt 47 nationale kliniske retningslinjer (NKR’er), som blev aftalt med Finansloven i 2012. Med Finansloven for 2017 er der afsat 38 mio. kr. til en ny pulje for 2017-2020 til at udarbejde nye NKR’er og opdatere de retningslinjer, der allerede er udgivet.

Det er de faglige selskaber og miljøer, der kan søge om penge fra puljen til udvikling af nye NKR’er. Frist for at søge om midler for 2017 er den 1. maj 2017.

Mere information om puljen her