Alle Nyhed

Overcoming Barriers in Minds and Society Den 8. Internationale stigmakonference

Landsindsatsen EN AF OS og World Psychiatric Association’s Stigma Section kan med glæde annoncere, at den næste internationale stigmakonference afholdes i København d. 20. – 22. september 2017.

Stigma og diskrimination relateret til psykisk sygdom skaber eksklusion fra uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det sociale liv, og er omkostningsfuldt for den enkelte og for samfundet som helhed.

Der er i dag stigende fokus på forskning i stigmatisering og afstigmatisering, og adskillige lande har igangsat afstigmatiseringsprojekter. På konferencen vil forskere, praktikere, politikere, brugere og pårørende vidensdele og inspirere hinanden.

Læs mere her

Registrering og abstracts:  www.againststigma2017.com