Alle Nyhed

Orientering fra Lægemiddelstyrelsen – Kapsler og depotplastre med indhold af rivastigmin ændrer tilskudsstatus

Til de videnskabelige selskaber

Den 4. marts 2023 bortfalder tilskuddet til kapsler med indhold af rivastigmin og tilskudsklausulen for rivastigmin depotplastre i styrkerne 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer ændrer tilskudsklausul til:

”Patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig.”

Vi vil bede jer hjælpe med at orientere jeres medlemmer, så de er informeret om ændringen af tilskudsstatus inden mødet med patienterne.

Tilskuddet til rivastigmin kapsler (3,38-3,62 kr.) bortfalder på grund af en vedvarende prisforskel i forhold til den billigste demensmedicin, donepezil tabletter (0,70 kr.), som har samme effekt.

Depotplastrer med rivastigmin i de nævnte styrker (6,63-9,15 kr. ) får ændret deres tilskudsklausul på grund af den betydelige prisforskel sammenlignet med den billigste demensmedicin, donepezil, som har den samme effekt. Derfor er det kun rationelt at anvende depotplastrer til patienter, der ikke kan tage tabletter eller kapsler.

I kan læse mere om afgørelsen her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2023/demensmedicin-med-indhold-af-rivastigmin-aendrer-tilskudsstatus/

Vi har bedt apotekerne om at orientere de berørte kunder samt opfordre kunderne til at tale med lægen. Vi har også udarbejdet et informationsark, som apotekerne kan printe og udlevere til deres kunder. Vi informerer også lægeforeningen, herunder PLO og FAPS og relevante patientforeninger.

Med venlig hilsen

Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddeløkonomi & Tilgængelighed