Alle Nyhed

OPSLAG: Slagtermester Wørzner og hustru Inger Wørzner’s mindelegat til fordel for forskning af sindslidelser

Der indkaldes hermed ansøgninger til uddeling fra slagtermester Wørzner og hustru Inger Wørzer’s mindelegat til fordel for forskning af sindslidelser.

Det er fondens formål at foretage udlodning af forskningsmidler til lægevidenskabeligt forskning i sindslidelser og eventuelt anskaffelse af apparatur til brug for denne forskning. Ved tildeling lægges primært vægt på projekternes kvalitet og ansøgerens kvalifikationer endvidere vægtes mulighederne for projektets gennemførelse. Projekter omhandlende klinisk psykiatrisk forskning har høj prioritet.

Ud over midler til gennemførelse af egentlige forskningsprojekter, kan fonden i mindre omfang yde støtte til studieophold, f.eks. i forbindelse med metodeudvikling i relation til forskningsprojekter.

Støtten uddeles sædvanligvis i portioner á kr. 50.000,00.

Ved ansøgning fra en forskergruppe, må der kun indsendes en ansøgning, og det skal være lederen af forskergruppen, der indsender ansøgningen.

Det skal endvidere indskærpes, at projektbeskrivelsen skal være kort (maks. 1 A4 side, enkelt linjeafstand, font 12). CV + litteraturliste på max. fylde 2 sider.

Overtrædelse af dette vil medføre, at ansøgningen ikke behandles.

Ansøgning indsendes til sekretariatet på et særligt skema, som fås ved henvendelse til fondens sekretariat.

Ansøgningen med bilag bedes sendt som en samlet pdf-fil.

Ansøgningsfrist: 15.10.2018.

Uddelingen forventes at finde sted inden udgangen af året 2018.

Sekretariat: Codex Advokater, Lone Møller Pedersen, Damhaven 5 B, 7100 Vejle Telefon: 75 72 41 00    E-mail: lmp@codexlaw.dk