Alle Nyhed

Opråb til politikerne: Ny psykiatriplan skal løfte tilbuddene til de mest syge

Kvaliteten af misbrugsbehandlingen og den faglige indsats på kommunernes psykiatriske bosteder skal have et gevaldigt løft. Det skriver Dansk Psykiatrisk Selskab sammen med blandt andre Psykiatrifonden, SIND, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i et brev til børne- og socialminister Mia Mercado (Kons.), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og til sundheds- og socialudvalget.

”En ambitiøs psykiatriplan skal komme de mest syge mennesker med psykisk lidelse til gode … Udviklingen i retning af kortere indlæggelser og afgrænsede ambulante forløb har gjort det sværere at tilgodese støtte- og behandlingsbehovet hos mennesker med svær og tilbagevende psykiske lidelse.”

Derfor skal særligt misbrugsbehandlingen og den faglige kvalitet på kommunernes psykiatriske bosteder have et gevaldigt løft. Det skriver Dansk Psykiatrisk Selskab sammen med blandt andre Psykiatrifonden, SIND, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i et brev til børne- og socialminister Mia Mercado (Kons.), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og til sundheds- og socialudvalget.

Organisationerne skriver med store forhåbninger til den annoncerede, langsigtede udviklingsplan for psykiatrien og fremhæver særligt to forslag, som de håber, at en ny psykiatriplan kan realisere:

  • Misbrugsbehandlingen skal samles hos regionerne og kvaliteten skal løftes, så mennesker med både alvorlig sindslidelse og misbrug får bedre sammenhæng i deres behandling.
  • En omfattende specialisering og kvalitetsløft af fagligheden på de kommunale psykiatriske bosteder, så beboerne i højere grad end nu tilbydes en social- og sundhedsfaglig indsats, der er tilpasset deres behov.

Læs hele brevet her