NCP

NCP 2015 – We did it!

Så fik vi afholdt Nordic Congress of Psychiatry. Kongressen blev en stor succes: Helt frem til starten kom der nye tilmeldinger. Vi nåede at runde i alt 900 tilmeldte deltagere. Langt flere end vi havde turdet håbe på!

Tivoli Congress Center var derfor fyldt godt op den 20.- 23. september. Faktisk så fyldt, at de mindre rum til symposierne ind i mellem havde vanskeligt ved at rumme alle. Deltagerne kom fra 26 forskellige lande, så selvom langt hovedparten var danske, var der psykiatere fra hele Norden, Baltikum og store dele resten af verden.

Der blev præsenteret både ny dansk og ny nordisk forskning og state of the art-forelæsninger. Kontroversielle oplæg blev der også plads til. Det børne-ungdomspsykiatriske spor løb alle dage og trak også fulde huse. Kongressen gav også mulighed for at netværke, både socialt og fagligt, og symposier og forelæsninger affødte mange livlige diskussioner.

DPS’ tradition for at afholde foredragskonkurrence og poster-konkurrence blev fastholdt, nu med mulighed for, at nordiske kolleger kunne blande sig i kampen om Pontoppidan foredrags-priser og Poster-priser.

Vinderne af Pontoppidan-priserne

  1. pris. Linda Marie Kai: “Tickling rats: A new preclinical screening tool for depression?”
  2. pris. Laura Winkler: “Does specialization of treatment influence mortality in eating disorders?”
  3. pris. Guðrún Dóra Bjarnadóttir: “The amount of methylphenidate (MPH) extracted from available MPH drugs by i.v. substance abusers in Iceland.”

Et stort tillykke med prisen!

Vinderne af poster-priserne

  1. pris. Fenghua Chen: “Hippocampus in depression, schizophrenia, and suicide: a postmortem stereological study of hippocampal volume and cell number.”
  2. pris. Hans Christian Brix Nørgaard: “Use of primary care during the years before first psychiatric diagnosis.”
  3. pris. Cecilia Holmstrand: “Long-term suicide risk in none, one, or more mental disorders: the Lundby Study 1947-1997.”

Et stort tillykke med prisen!

DPS’ organisationskomité og videnskabelige komité vil gerne takke deltagere, oplægsholdere og sponsorer for deres bidrag til en ualmindelig vellykket kongres. Nu er stafetten givet videre til Icelandic Psychiatric Association. De har annonceret, at de afholder den 32nd Nordic Congress of Psychiatry i Reykjavik den 13.-16. juni 2018. Vi glæder os allerede!

Se abstracts fra NCP 2015

Billeder fra NCP 2015. Fotograf: Marianne Kastrup