Generalforsamling 2024

HERMED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 2024
Generalforsamlingen finder sted fredag den 15.3.24 kl. 16.00

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til punkter på dagsordenen. Dette kan ske indtil to måneder før generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen.

Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes digitalt med den endelige dagsorden og årsberetningen tre uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse og tilmelding til årsmøde og generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk.


Dagsorden til generalforsamling


Valg til bestyrelsen:

Modtager genvalg:
Merete Nordentoft – valgoplæg
Mikkel Rasmussen – valgoplæg
Christian Legind – valgoplæg
Camilla Emilie Lindahl – valgoplæg

Modtager ikke genvalg:
Lene Høgh
Thomas Kirkegaard

Nyopstillede – forslag
Jeanett Østerby Bauer – valgoplæg
Rikke Warming Hilker – valgoplæg
Helle Mereweather – valgoplæg


Protokollat 2024