Generalforsamling 2022

HERMED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 2022
Generalforsamlingen finder sted fredag den 11.3.22 kl. 16.00

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til punkter på dagsordenen. Dette kan ske indtil to måneder før generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Der er i år også valg til formandsposten. Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen.

Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes digitalt med den endelige dagsorden og årsberetningen tre uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse og tilmelding til årsmøde og generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk.


Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:

  • Gitte Ahle, formand – modtager ikke genvalg
  • Rasmus Handest – modtager ikke genvalg
  • Bjørn Ebdrup, suppleant – modtager ikke genvalg
  • Mikkel Rune Rasmussen – modtager genvalg
  • Thomas Kirkegaard – modtager genvalg
  • Lene Høgh – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:

   • Kirsten Ilkjær
   • Simon Hjerrild
   • Sidse Arnfred (udtræder af bestyrelsen)

Øvrige opstillede kandidater til bestyrelsen:

   • Merete Nordentoft, opstiller som formand
   • Signe Düring
   • Christian Legind
   • Casper Westergaard

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Valgoplæg indsendes på formand@dpsnet.dk