Generalforsamling 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 2021
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 11.3.21 kl. 16.00

Generalforsamlingen vil, ligesom i 2020, blive afholdt virtuelt. Mere info herom følger!

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter. Dette kan ske indtil 2 måneder før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen.  Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på Generalforsamlingen. Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes med den endelige dagsorden og Årsberetningen elektronisk 3 uger før Generalforsamlingen.

NB: Indkaldelse og tilmelding til Årsmøde og Generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk

 


Se dagsorden her
8759 Årsrapport 2020
8760 Årsrapport 2020
Se protokollat 2021 her
Se vedtægter 2021 her


 

Valgopstillingen ser foreløbig således ud:

 

Ikke på valg:

Gitte Ahle (formand)

Mikkel Rasmussen

Lene Høgh

Thomas Kirkegaard

Rasmus Handest

 

Modtager genvalg:

Simon Hjerrild

Bjørn Ebdrup (suppleant)

Modtager ikke genvalg:

Tove Mathiesen

Hans Henrik Ockelman

 

Nyopstillede:

Sidse Arnfred

Kirsten Ilkjær

Andreas Hoff