Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

Generalforsamlingen finder sted fredag den 17. juni 2020 kl. 16.00 – 18.30

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter. Dette kan ske indtil 2 måneder før generalforsamlingen.

(Bilag 3) Se forslag til dagordenspunkter her
Se dagsordenen her

På generalforsamlingen indstilles to medlemmer til æresmedlem:

(Bilag 1) Inge Lynge – Se indstillingen her
(Bilag 2) Ralf Hemmingsen – Se indstillingen her

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen.  Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på Generalforsamlingen. Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes med den endelige dagsorden og Årsberetningen elektronisk 3 uger før Generalforsamlingen.

Valgopstillingen ser foreløbig således ud:

Ikke på valg:

Kasserer Tove Mathiesen

Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Ockelmann

Bestyrelsesmedlem Simon Hjerrild

På valg:

Formand Gitte Ahle – modtager genvalg

Næstformand Julie Nordgaard – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Lene Høgh – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Thomas Kierkegaard – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Rasmus Handest – modtager genvalg

Suppleant Bjørn Ebdrup – modtager genvalg

NB: Indkaldelse og tilmelding til Årsmøde og Generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk

Økonomi:

Årsrapport 2019

Samlet årsrapport 2019