Årsmøde 2019

Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde 2019
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2,
DK-5800 – Nyborg


Årsmødet afholdes torsdag den 14. marts – lørdag den 16. marts 2019.

Generalforsamlingen finder sted fredag den 15. marts 2019 kl 16.00 – 18.30.

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter. Dette kan ske indtil 2 måneder før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Der skal ved denne generalforsamling vælges to nye medlemmer. Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på Generalforsamlingen. Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes med den endelige dagsorden og Årsberetningen elektronisk 3 uger før Generalforsamlingen.

NB: Indkaldelse og tilmelding til Årsmøde og Generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk 

Se programmet her

Læs om Årets Internationale gæst her

Læs om Pontoppidan-Foredragskonkurrencen og Posterkonkurrencen

Læs om Symposierne her

Online tilmelding til Årsmøde 2019 her (Sidste frist for tilmelding var 1. marts 2019)

Læs om Generalforsamlingen 2019 her

DPS’ bestyrelse og Årsmødeudvalg