Årsmøde 2016


DPS’ Årsmøde 2016 løb af stablen den 17.-19. marts på Hotel Nyborg Strand. Som altid var der rig lejlighed til at netværke med kollegaer fra hele landet. Derudover fik de knapt 300 medlemmer, som var mødt op, masser af inspiration og faglige vitaminer i form af 16 spændende symposier, en postersession med 31 postere og DPS’ foredragskonkurrence, Knud Pontoppidan Konkurrencen.

Derudover var der Generalforsamling, festmiddag og underholdning ved DPS’ danseorkester Little Jump!

Se programmet her


Årets internationale navn
Traditionen tro havde vi inviteret et fremtrædende internationalt navn. Denne gang var gæsteforelæseren en af psykiatriens grand old men, professor dr. med., dr.phil. Paul Hoff fra Zürich Universitetshospital.

Læs mere om Paul Hoff her

Læs Paul Hoff’s indlæg her


Ærestalen
Med jævne mellemrum udnævner DPS et eller flere æresmedlemmer, som så kvitterer med en tale året efter. Æresmedlem, professor emeritus, dr. med. Johan Schioldann afrundede formiddagen med at tale om emnet: “D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864 i patografisk belysning.”

Læs  Johan Schioldanns indlæg her


Pontoppidan Konkurrencen 2016
Et af Årsmødets højdepunkter er DPS’ foredragskonkurrence, Knud Pontoppidan Konkurrencen..

Årets prismodtagere
1. pris: Helene Speyer, MD, ph.d.-studerende, PCK:  “The CHANGE-Trial. En randomiseret undersøgelse af effekten af care coordination og livsstil-vejledning til patienter med skizofreni.”

2. pris: Hans Christian Brix Nørgaard, læge, ph.d.-studerende, Risskov: “Increased use of primary care during six years of prodromal schizophrenia.”

3. pris: Michelle Iris Jakobsen, stud. med, PCK: “Afvigelser fra 12-timers tidspunktet for blodprøvetagningen, ved serum clozapin monitorering – betyder det noget?”

Et stort tillykke til vinderne!

Om Pontoppidan Konkurrencen
DPS’ bestyrelse nedsætter et bedømmelsesudvalg. De tre bedste foredrag præmieres med hhv. 10.000 kr., 7.500 kr. og 5.000 kr. Prisuddelingen finder sted under festmiddagen


Posterpræsentation 2016
DPS ønsker at styrke den psykiatriske forskning. På Årsmødet er der derfor en præsentation af videnskabelige posters. Denne gang var der hele 31 posters.

Årets prismodtagere
1.  Clara Medici: “Seasonal Variation in Admissions for Mania: effect of weather conditions.”

2. Jessica Carlsson: “Stress Management versus Cognitive Restructuring: A randomised clinical study on traumatised refugees”

3.  Iben Gammelgaard: “IPS: Individual Placement and Support – recovery in a clinical and personal perspective using a mixed method research approach.”

Et stort tillykke til vinderne!

Om posterkonkurrencen
DPS’ bestyrelse nedsætter et bedømmelsesudvalg. De tre bedste posters præmieres med hhv. 10.000 kr., 7.500 kr. og 5.000 kr. Priserne uddeles under festmiddagen.


Symposierne til Årsmøde 2016
Årsmødet bød på 16 spændende symposier:

 • Akut psykiatrisk hjælp
 • Et etisk dilemma: Hjælpepligt versus respekt for selvbestemmelsesret
 • Narko, alkohol og psykisk sygdom
 • Alkoholforskningsprogrammet RESCUE
 • iPSYCH (The Lundbeck Foundation Initiative for Integrated Psychiatric Research) symposium
 • Arvelighed, hvad nedarves ved skizofreni og bipolar sygdom? Erfaringer fra aktuelle danske tvillingstudier
 • Negative symptomer: definition, ratingscales og kliniske eksempler
 • Hvordan optimerer jeg mit diagnostiske interview?
 • Hjernen, PTSD og neuro-feedback
 • Psykiske traumer – psykopatologi og behandling
 • Den nye speciallægeuddannelse
 • Kompetence baseret psykoterapi og supervision i det 21-århundreds psykiatri
 • Sygdomsbyrden i Danmark I
 • Sygdomsbyrden i Danmark II
 • Autism Spectrum Disorders – a “childhood disorder” is growing up – from the clinical presentation to innovative research strategies – an introduction
 • Nedbringelse af risikoen for diabetes og kardiovaskulær sygdom v. skizofreni – farmakologiske og non-farmakologske interventioner

Læs mere om de enkelte symposier her


Generalforsamlingen
Da dirigent Mette Brandt- Christensen havde konstateret, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt,  gik DPS’ formand, Torsten Bjørn Jacobsen, på talerstolen og afleverede sin beretning, mens Andreas Hoff stod for beretningen fra Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Derudover var der ros til alle, der havde bidraget til at gøre konferencen Nordic Congress of Psychiatry (NCP) til en stor succes.

To selskaber havde søgt om at blive associerede: Dansk Selskab for Biologisk Psykiatri og Dansk Selskab for Addiktiv Psykiatri. Begge blev godkendt, og der var tilfredshed med, at aktørerne på denne måde samles.

Skiftedag
DPS’ bestyrelse fik to nye medlemmer: overlæge Julie Nordgaard Frederiksen, Psykiatrien Øst, Region Sjælland og overlæge Anne-Grethe Viuff, Regionspsykiatrien Vest, Herning. Et bestyrelsesmedlem, overlæge Ulla Almegaard, blev genvalgt. Det samme blev overlæge Annick Parnas, der er suppleant.

Bestyrelsen takker de afgående  medlemmer, Camilla Gøtzsche og Knut Løkke, for deres  indsats.


Se fotos fra Årsmødet 2016 nedenfor og derunder billedteksterne.

Foto nr. 1
Fuld gang i indregistreringen. DPS’ kasserer, Poul-Erik Carlsen, ser tankefuld ud.

Foto nr. 2
To bestyrelsesmedlemmer i højt humør: Hans Henrik Ockelmann (tv.) og René Sjælland

Foto nr. 3
Som DPS-formand er livet fyldt med særlige pressesager! Og pressemedarbejderen havde lagt sig syg….

Foto nr.4
Årets internationale foredragsholder, Paul Hoff fra Zürich, talte over emnet: “On psychiatry’s identity in the 21st century.”

Foto nr. 5
Tidligere formand Thomas Middelboe var blandt de mange medlemmer, der havde taget nogle dage fri for at komme til Årsmøde

Foto nr. 6
Æresmedlem Johan Schioldanns indlæg handlede om D.G. Monrad, Danmarks statsminister i 1864

Foto nr. 7
Statsadvokat Anne Birgitte Stürup.

Fotos nr. 8
DPS’ formand, Torsten Bjørn Jacobsen, takker Johan Schioldann

Foto nr. 9
Ali Mohamad, I-læge på PCH, præsenterede sin poster om skoleskyderier.

Foto nr. 10
Der var tryk på postervandringen

Foto nr. 11
Så er der festmiddag!

Foto nr. 12
Næstformand Lykke Pedersen satte fokus på arbejdet i Det Psykiatriske Ankenævn.

Fotos nr. 13 og 14
To nye bestyrelsesmedlemmer: overlæge Anne Grethe Viuff, OPUS Vest, og

Overlæge Julie Nordgaard, Kompetence Center for Debuterende Psykose, Region Sjælland.

 

Billederne er taget af bestyrelsesmedlem Hans Henrik Ockelmann