Indmeldelse


Indmeldelse i DPS sker via Lægeforeningens hjemmeside https://www.laeger.dk/ – min side.

Ansøgning om medlemsskab kan forventes behandlet indenfor 1 måned.

For at modtage medlemsbreve og få adgang til Nordic Journal of Psychiatry, bedes du desuden henvende dig skriftligt til sekretariatet med angivelse af navn, adresse, e-mailadresse og stilling.

Som medlemmer kan optages læger.

Kontingent:

Yngre læger: 1000 kr til DPS, 300 kr til FYP og 200 kr til medicinsk selskab.
Pensionister: 800 kr til DPS og 200 kr til medicinsk selskab.
Speciallæger: 1200 kr til DPS og 200 kr til medicinsk selskab.