Indmeldelse


Indmeldelse i DPS sker via Lægeforeningens hjemmeside https://www.laeger.dk/ – min side.

Ansøgning om medlemsskab kan forventes behandlet indenfor 1 måned.

Nogle dage efter du har modtaget bekræftende mail om din indmeldelse, vil du modtage endnu en mail vedr. adgang til medlemsbreve og adgang til Nordic Journal of Psychiatry.

Kontingent:

Yngre læger: 1.200 kr til DPS, 300 kr til FYP og 200 kr til medicinsk selskab.
Pensionister: 1.000 kr til DPS og 200 kr til medicinsk selskab.
Speciallæger: 1.400 kr til DPS og 200 kr til medicinsk selskab.