Om DPS

Generalforsamling 2020 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

Generalforsamlingen finder sted fredag den 17. juni 2020 kl. 16.00 – 18.30

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter. Dette kan ske indtil 2 måneder før generalforsamlingen.

Se alle Årsmøde 2020
Generalforsamling 2019

DPS’ Generalforsamling 

I DPS’ bestyrelse har vi valgt at gøre kommunikationen med medlemmerne så bæredygtig som muligt. Som varslet i 2016 sendes indkaldelsen til Generalforsamlingen samt bilag derfor ikke længere med posten. Dagsorden, Årsberetning og Valgoplæg kan ses nedenfor.

Se alle Årsmøde 2019