Alle Nyhed

Oktober 2018

Sammensætningen af tarmbakterier er anderledes hos mennesker med skizofreni end hos raske kontroller

Tarmbakterier, oxidativt stress og inflammation bliver i disse år mistænkt for at spille en patofysiologisk rolle for mange sygdomme, herunder skizofreni. Det kunne åbne op for en større forståelse af sammenhængen mellem skizofreni og somatisk sygdom og pege på helt nye behandlingsmuligheder

Formålet med dette studie var at undersøge om sammensætningen af bakterier er anderledes end hos raske, og om der er en sammenhæng med kliniske sygdomskarakteristika og antipsykotisk behandling.

25 mennesker med skizofreni blev sammenlignet med 25 matchede kontroller. De fandt at Proteobacteria, Haemophilus, Clostridium, Anaerococcus og Sutterella havde en ændret distribution når de to grupper blev sammenlignet, men ikke til kliniske karakteristika. Derimod var Bacteroides associeret til depressive symptomer, Ruminococcaceae var associeret til negative symptomer, Verrucomicrobia til generelt velbefindende (well-being).

Der bemærkes at alle rygere undtaget en enkelt tilhørte case gruppen. Det er derfor uklart om observationerne skyldes diagnose eller rygning. Dette forsøges afklaret ved at sammenligne rygere med skizofreni med ikke-rygere med skizofreni. Her se ingen signifikante forskelle, hvorfor der konkluderes at diagnosen forklarer forskellene, på trods af at det nu drejer sig om blot 25 patienter. Antipsykotika betød ikke noget.

Forfatterne bemærker at observationerne er i overensstemmelse med de 4 andre studier på området, der også finder en ændret flora, dog på baggrund af andre og til dels modsatrettede observationer.

Resultaterne fra dette lille, hypotesegenererende studie skal tolkes med tanke på hot-stuff bias. Området er i sin spæde start, og de divergerende fund sætter spørgsmåltegn ved om nøglen til skizofreniens gåde faktisk skal afdækkes i fæces

 

Tidsskrift: Schizophrenia Research

Reference: Nguyen, T.T., et al., Differences in gut microbiome composition between persons with chronic schizophrenia and healthy comparison subjects, Schizophr. Res. (2018)

Link: https://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(18)30572-3/fulltext