Alle Nyhed

Nyt medlem til DPS forskningsudvalg

Der er aktuelt ledige pladser i DPS forskningsudvalg. Udvalget ønsker sig suppleret og gerne så der tilgodeses en aldersmæssig og geografisk spredning af udvalgets medlemmer.

Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning til DPS’ sekretær Ulla Almegaard

ulla.almegaard@regionh.dk senest onsdag d. 23.11.2016.

På udvalgets vegne

Julie Nordgaard