Alle Nyhed

Nyt medlem til DPS diagnoseudvalg

Der er aktuelt ledige pladser i DPS diagnoseudvalg. Udvalget ønsker sig suppleret og gerne så der tilgodeses en aldersmæssig og geografisk spredning af udvalgets medlemmer.

Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning til DPS’ sekretær Ulla Almegaard ulla.almegaard@regionh.dk senest onsdag d. 22.01.2017.

På udvalgets vegne

Anne Grethe Viuff