Alle Nyhed

Nyhedsbrev – Regionalt fagligt symposium om perinatal psykiatri

REGIONALT FAGLIGT SYMPOSIUM OM PERINATAL PSYKIATRI
21. november 2023 samledes jordemødre, obstetrikere, psykiatere, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker og andre fagfolk fra Region Hovedstaden og andre Regioner, for at sætte fagligt fokus på psykiske sygdomme hos gravide og barslende kvinder.

Det store auditorium på Herlev Hospitalet var helt fyldt med entusiastiske deltagere, der bidrog i høj grad til den store succes dagen havde. Præsentationer med stor faglighed og aktive diskussioner var med til at bekræfte, at der er stort behov for vidensdeling og udvikling af samarbejdet på tværs af specialer og sektorer. Vi ønsker alle at være med til at skabe gode og sammenhængende forløb, så den gravide, det nyfødte barn og hele familien hjælpes rigtig godt fra start.

Det tværfaglige Symposium bekræftede også at samarbejde har en central rolle ved organisering af behandlende og støttende indsatser for gravide og barslende med psykosocial belastning. Faglighed, tryghed, ro og sammenhæng omkring forløbene er helt uvurderlige. De skal vedligeholdes og udvikles på tværs af sektorerne og gerne med øget politisk fokus. Tværfaglig vidensdeling medvirker til at styrke relationerne mellem de fagfolk, som til hverdag arbejder med at sikre gode patientforløb for disse kvinder og deres familier.

Det Regionale Faglige Symposium om Perinatal Psykiatri var arrangeret af de teams i Region Hovedstaden, der arbejder med sårbare og udsatte gravide, samt psykiatrien i regionen.

TAK til alle deltagere, oplægsholdere og arrangører for en meget spændende og faglig dag.