Nyheder

DPS Indlæg Psykiatrisk Selskab: Vi skal have en løsning, der holder – også i morgen 20. september 2016

Altinget den 20. september 2016

DEBAT: Man bør fokusere på at behandle særligt psykisk syge frem for at placere dem i et nyt botilbud. Botilbuddet løser ikke problemet,

Læs mere
DPS Indlæg Vold på botilbuddene 21. august 2016 Hos DPS er vi glade for, at en arbejdsgruppe skal komme med forslag til, hvordan vi undgår vold på botilbuddene. Både beboere og ansatte har behov for en tryg hverdag.

Arbejdsgruppen er en opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets høring i juni. Fra bruger-, patient- og pårørendeorganisationerne til de faglige organisationer var der bred enighed om løsningerne. De anbefalinger, vi dengang kom med, afspejler sig i vores høringssvar vedr. arbejdsgruppens kommissorium.

Læs DPS' Høringssvar her

Opråb til politikere om vold på bosteder

En ny type institution vil ikke løse problemerne. Der er brug for en samlet indsats med fokus på de rette kompetencer og tilstrækkelig kapacitet, så patienter ikke udskrives for hurtigt. Det skriver DPS og fire andre aktører i et fælles brev til Folketingets social- og psykiatriordførere. Læs brevet her

Læs interviewet med DPS' formand i FOA-bladet her

Læs det fælles debatindlæg Den rette behandling her

Læs indlægget God ambulant behandling kræver flere psykiatriske senge her

Læs indlægget Et nyt tilbud skal forankres i psykiatrien her

Læs indlægget Patientforening kalder ny institutionsform en tragedie her

Læs indlægget Ny institution for psykisk syge skal aflaste bosteder her

Læs indlægget Pårørende og ansatte vender sig mod nye institutioner til psykisk syge her

Læs indlægget Psykiatere frygter mere tvang mod psykisk syge her
Læs mere
DPS Indlæg Presseklip Den rette behandling giver mindre vold 21. august 2016

Bragt i Politiken den 21.08.16

Social – og indenrigsminister Karen Ellemann vil senere på måneden præsentere sit bud på løsning på problemerne med vold, overfald og drab på botilbud.

Læs mere
DPS Indlæg PsykiatriAlliancen 15. juni 2016
- EN STÆRK ALLIANCE

PsykiatriAlliancen vil bekæmpe psykiske sygdomme ved at fremme forebyggelse, behandling, omsorg, sikkerhed, lighed, forskning og sammenhæng i offentlige ydelser. Se pressemeddelelsen her

Læs mere her

Læs artikel fra Altinget
Læs mere
DPS Indlæg Psykisk syge har krav på rette behandling i rette system 3. juni 2016

DEBATINDLÆG. Offentliggjort på Altinget Social den 2. juni 2016

Politikernes forslag om at indføre et særligt mellemtilbud til psykisk syge, der ligger mellem sygehuspsykiatri og botilbud, vækker bekymring hos Dansk Psykiatrisk Selskab og Socialpædagogerne.

Læs mere
DPS Indlæg Mere af det, vi ved virker 1. juni 2016

VOLD PÅ BOSTEDERNE


Onsdag den 1. juni 2016 I Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er vi bekymrede for forslaget om en mellemstation. Vi så hellere, at man tog de værktøjer i brug, som erfaringerne har vist os virker – før de blev sparet væk: Der er brug for flere senge, flere varme hænder og mere tid, mere tværfaglighed, efteruddannelse, bedre visitation og bedre rammer. Læs hele artiklen her.
Læs mere
Blog DPS Indlæg Psykiater: Ny institutionsform forhindrer ikke drab 5. maj 2016

Formand for Danske Regioners Bent Hansens forslag om en ny type psykiatrisk institution, der har beføjelser til at udøve tvang og har til formål at aflaste bosteder, er mærkværdigt, mener speciallæge i psykiatri Karin Garde.

Læs mere
DPS Indlæg Misbrugere bør undersøges for psykiske lidelser 6. januar 2016

DEBAT: Hvis misbrugsbehandling skal virke, er det nødvendigt at opspore mentale problemer hos misbrugerne. Det skriver formand i Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab,

Læs mere
DPS Indlæg HØRING: Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri 2. november 2015

DPS’ videreuddannelsesudvalg har udarbejdet en ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri. Denne sendes hermed i høring blandt DPS’s medlemmer.

Målbeskrivelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav til udformning af målbeskrivelser for de lægelige specialer.

Læs mere