Nyheder

Blog ADHD og medicin – griber vi tingene rigtigt an? 30. januar 2016

ADHD er historisk set forbundet med stofferne methylphenidat og amfetamin, også kaldet stimulantia. De er langt de mest anvendte inden for den medicinske behandling af ADHD. Men evidensen for, at stimulantia har effekt på ADHD hos børn,

Læs mere
Blog Karin Garde: Hvorfor behandler vi de sygeste dårligst? 15. januar 2016

En kort udgave af dette indlæg udkom på Dagens Medicin fredag den 150116

DR1’s Dokumentar om drabene på bostedet Saxenhøj, der blev vist i oktober 2015,

Læs mere
Blog Pakkeforløb – ensretning eller ensartethed? 5. marts 2015

Psykiatrien er ikke en pølsefabrik! Behandlingen af psykisk syge kan og skal ikke ensrettes. Sådan tænkte mange, da man i 2010 gik i gang med at indføre pakkeforløb i psykiatrien.

Læs mere
Blog Etiske dilemmaer i psykiatrien 13. januar 2015

Som psykiater står man ofte over for et etisk dilemma. Struktureret etisk refleksion kan være med til at styrke ens beslutningsdygtighed og kommunikationsevne i forbindelse med den slags udfordringer.

Indledning

I 2010 oprettede Region Syddanmark en Klinisk Etisk Komité for hospitalspsykiatrien.

Læs mere
Blog Tvangsbehandling… hvor svært skal det være? 17. oktober 2014

 

I september skrev jeg et indlæg på DPS’ blog: ”Tvangsbehandling med medicin…” Det har udløst en række kommentarer samt en replik fra Sinds formand, Knud Kristensen. Nogle af disse spørgsmål vil jeg prøve at besvare her.

Læs mere
Blog Ikke klagesystemets ‘skyld’, at der i den nævnte sag går 27 dage 6. oktober 2014

En kommentar til Lykke Pedersens indlæg: ”Tvangsbehandling med medicin – eller hvordan ”højst tre dage” kan blive til mindst fire…”

 

Jeg har gennemgået casen,

Læs mere
Blog Tvangsbehandling med medicin – eller hvordan ”højst tre dage” kan blive til mindst fire… 26. september 2014

”Lad os huske paa, at nogen absolut Garanti mod Misbrug og Overgreb fra Sindssygelægernes Side kan der dog aldrig tilvejebringes, selv ved de nøjagtigste Forskrifter. Til syvende og sidst hviler dog alt på vor personlige Hæderlighed.

Læs mere
Blog Tvang på hospitalet – tvang eller omsorg? 10. august 2014

Af Jens Nørbæk, overlæge og speciallæge i psykiatri
Liaison og tilsyn, Psykiatrisk Center Hvidovre
E-mail:
jens.noerbaek@regionh.dk

Den psykiatriske tvang,

Læs mere
Blog Tør du være læge på en lukket afdeling? 4. august 2014

Når psykiatriloven skal revideres, bør man tage stilling til, om sikkerheden for de ansatte er god nok. Man bør også sikre, at beslutningen om mængden og typen af medicin fremover igen kommer til at ligge hos lægerne,

Læs mere