Nyheder

Månedens Artikel Marts 2020 2. marts 2020 Af: Mikkel Højlund, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Metaboliske forandringer ved nye og kendte antipsykotika

Antipsykotisk medicin, og især clozapin og olanzapin, er forbundet med metaboliske bivirkninger. Der er dog betydelige forskelle i risiko mellem de enkelte præparater og formentligt også mellem forskellige patienter.
Hvordan skal man vælge, og hvordan er profilen for de nyeste præparater?
Læs mere
Aktuelt Nyhed Merete Nordentoft modtager Novo Nordisk Prisen 2020 28. februar 2020

Novo Nordisk Fonden tildeler i år Novo Nordisk Prisen til professor Merete Nordentoft og professor Preben Bo Mortensen for deres forskning i selvmord og anden dødelighed forårsaget af skizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser. 

Læs mere
Presseklip Radio4: Bæltefiksering, lange indlæggelser og antallet af sengepladser 28. februar 2020

I udsendelsen ”Lange domme og tvang: Findes den gode retspsykiatri” havde vært Mia Holstein besøg af Karen Stæhr, tidligere medlem af Etisk Råd, og overlæge Hans Henrik Ockelmann. I programmet diskuterer de bl.a.

Læs mere
Månedens Artikel Januar-februar 2020 20. februar 2020

Sygemeldte får bedre indsats, hvis sundhedsfaglig intervention leveres integreret med beskæftigelsesindsats

Sygemeldte oplever det stressende, at social- og sundhedssektorernes indsats kan være divergerende hvad angår planer, succeskriterier og forventninger til den sygemeldte. Denne multimetodeundersøgelse undersøger konkrete barrierer for godt sektorsamarbejde og dokumenterer forbedringsmuligheder.

Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS), sygemeldt med stress, angst og depression, er to randomiserede, kontrollerede forsøg der undersøger, om integration af interventioner medfører bedre sygedagpengeforløb, ifa. både bedre helbred og kortere sygemelding. Læs mere

Nyhed Indkaldelse til generalforsamling i DPBO 24. januar 2020

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 25. april 2020 kl. 12.30 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

Se mere her

Læs mere
Kursusnyt Nyhed 4-dages kursus i Psykiatrisk Epidemiologi 20. januar 2020

Kurset er fra 9-12. maj, og foregår på National Centre  for  Register-based Research, Aarhus University Fuglesangs  Allé  26,  Building  R,  8210  Aarhus V

Læs mere her

Læs mere
Ikke kategoriseret DPS’ årsmøde 2020 20. januar 2020

Tilmelding her

Læs mere
Månedens Artikel December 2019 10. december 2019 Graviditet og behandling med psykofarmaka

af Christopher Rohde, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital. Arbejdet er udført under ansættelse på Psykiatrisk Center Glostrup.

Introduktion:

Behandling med farmakologiske medikamenter under graviditeten har altid været et omdiskuteret emne. Ofte er der konsensus om, at det kun er nødvendige lægemidler der skal fortsættes under en graviditet, fordi lægemidler potentielt kan forvolde skade på fosteret. Specielt i psykiatrien kan det være et stort dilemma. Mange af de psykiatriske medikamenterne kan være skadelige for fosteret/barnet, men samtidig kan det ofte vurderes nødvendigt at fortsætte behandlingen, da udbrud af den underliggende psykiske sygdom kan forvolde ligeså stor eller større skade for den gravide og/eller fosteret.
Læs mere
Nyhed Løft af psykiatrien på finansloven 4. december 2019

På finansloven 2020 er der afsat 600 millioner årligt til psykiatrien.
Afsnittet om psykiatrien ligger forrest i finansloven, der kan læses i sin helhed her

Læs mere