Nyheder

Månedens Artikel November 2011 2. november 2011

Kognitive modeller for depression og neurobiologi

Kognitiv psykoterapi er i dag én af de evidensbaserede behandlingsmodaliteter, der kan tilbydes patienter med især lette til moderate depressioner. Behandlingen er baseret på kognitive teorier,

Læs mere
DPS Indlæg Psykiatri er ikke bare psykiatri 18. september 2011

Lige nu er der lydhørhed over for psykiatrien fra politikere og presse. Det stiller krav til fagfolkene.

Læs mere her

Bragt i Ugeskrift for Læger 2011;

Læs mere
Månedens Artikel August 2011 2. august 2011

Overdødelighed hos psykiatriske patienter

Stigende overdødelighed hos psykiatriske patienter er især dokumenteret ved skizofreni, bipolar sygdom og ved misbrug.
Stigningen er især begrundet i øget kadiovaskulær sygelighed og dødelighed.

Læs mere
Månedens Artikel Juni 2011 2. juni 2011

Chronobiologi og psykiatri

Månedens artikler for juni er alle reviews om betydningen af det circadiane system i psykiatrien, herunder status i såvel præklinisk som klinisk forskning og behandlingmuligheder.

Læs mere
DPS Indlæg Selvfølgelig skal alvorlig sygdom behandles 1. juni 2011

DPS er bekymret for konsekvenserne af den mediedebat, der har været om dødsfald hos spæde som følge af, at moderen er blevet behandlet med antidepressiv medicin.

Læs mere her

Udsendt den 1.

Læs mere
DPS Indlæg Nu lysner det med rekrutteringen 27. maj 2011

Psykiatrien har haft svært ved at fange de yngre lægers interesse. Af de i alt 60 hoveduddannel­sesstillinger, som regionerne opslog i 2010, var det kun de 37, der blev besat.

Læs mere
Månedens Artikel Maj 2011 2. maj 2011

Temanummer af Nature om skizofreni

Det højst ansete tidsskrift NATURE bragte i november 2010 både en leder og flere statusartikler med oversigter over centrale patofysiologiske emner, særligt arv-miljø
samspillet og implikationer heraf for vor forståelse af skizofreni.

Læs mere
DPS Indlæg Hvad er den røde tråd i Gøtzsches påstande? 1. april 2011

I Dagens Medicin nr. 12/11 debatterer Peter Gøtzsche vore indlæg i hhv. Politiken den 01.04.11 og DM nr. 11/11. Begge indlæg vedrørte den negative omtale af antidepressiv medicin i DR’s 21 Søndag den 20.03.11.

Læs mere
DPS Indlæg De danske psykiatere får ny formand 22. marts 2011

DPS har på sit årsmøde valgt overlæge, ph.d. Jeanett Bauer, PCK, til ny formand. Hun afløser Anders Fink-Jensen, der har været formand siden 2008.

Læs mere her

Udsendt den 22.

Læs mere