Nyheder

  • 1
  • 2
Presseklip Styrtdyk i tvang og medicinering 19. februar 2015 Efter skandalen om overmedicinering taler læger, patienter og ledelse nu om en kulturændring i Region Hovedstadens Psykiatri. Læs mere hos Politiken Læs mere
Presseklip Forbruget af antipsykotiske lægemidler faldet for første gang siden 1996 31. januar 2015

Der bliver udskrevet mindre antipsykotisk medicin. Til gengæld er antallet af personer, der får antipsykotisk medicin steget lidt, men der er store forskelle mellem regionerne.

Læs mere hos Ugeskriftet

Læs mere
Presseklip Uenighed om medicindosis udsætter ny lov om tvang i psykiatrien 31. januar 2015

Den nye lov om tvang i psykiatrien afventer, at de politiske partier bliver enige om, hvad der skal stå om psykiateres muligheder for at medicinere patienterne.

Læs mere hos Ugeskriftet

Læs mere
Presseklip Nyt skema skal forhindre farlige kombinationer af medicin 29. oktober 2014

Psykiatrisk Center Glostrup tester lige nu et nyt skema til medicingennemgang, som på sigt skal rulles ud i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere hos Dagens Medicin

Læs mere
Blog Ikke klagesystemets ‘skyld’, at der i den nævnte sag går 27 dage 6. oktober 2014

En kommentar til Lykke Pedersens indlæg: ”Tvangsbehandling med medicin – eller hvordan ”højst tre dage” kan blive til mindst fire…”

 

Jeg har gennemgået casen,

Læs mere
Blog Tvangsbehandling med medicin – eller hvordan ”højst tre dage” kan blive til mindst fire… 26. september 2014

”Lad os huske paa, at nogen absolut Garanti mod Misbrug og Overgreb fra Sindssygelægernes Side kan der dog aldrig tilvejebringes, selv ved de nøjagtigste Forskrifter. Til syvende og sidst hviler dog alt på vor personlige Hæderlighed.

Læs mere
Presseklip Forbruget af ”lykkepiller” falder 14. september 2014

Medicin: På et år er forbruget af antidepressiv medicin faldet med 5 pct., viser tal fra Statens Seruminstitut.

Læs mere hos Jyllands-Posten

Læs mere
Presseklip Pskykiater: Tre gange dosis er fint 10. september 2014

Som det er nu, kan vi ikke behandle de sygeste patienter fagligt forsvarligt, siger psykiater.

Læs mere her

Læs mere
Presseklip Psykotiske patienter går i flere uger uden at få medicin 4. september 2014

Blodigt overfald på lukket afdeling kunne være undgået, siger psykiater.

Læs mere hos Politiken

Læs mere