Nyheder

Presseklip Enklere regler omkring journaladgang, tak 15. august 2017

Adgang til journaloplysninger i EPJ – »straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder«.Ulrich Fredberg
14/08/2017

Folketinget har vedtaget ændringer til sundhedsloven pr. 1. juni 2017, som ændrer vilkårene for ”opslag i elektroniske patientjournaler m.v.

Læs mere