Nyheder

DPS Indlæg Nyhed Regeringens forslag til en ny Psykiatriplan 19. oktober 2018 Dansk Psykiatrisk Selskabs kommentarer

Den 21. september blev Regeringens forslag til en ny psykiatriplan offentliggjort. Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse har nu haft mulighed for at nærlæse teksten. Vi synes, at forslaget rummer gode takter, men er kritiske over for centrale elementer.

I vore bemærkninger om samspillet mellem kapacitetkvalitet og økonomi skriver vi bl.a.:

"Det er nødvendigt, at der er tilstrækkelig kapacitet i psykiatrien til, at patienterne kan behandles fagligt forsvarligt. Vi mangler i dag at sikre de helt basale forhold. Kom de på plads, ville alene det betyde, at psykiatrien blev en langt mere attraktiv arbejdsplads. "

"Man kan ikke i længden holde til at behandle andre, som det foregår i psykiatrien – det viser Lægeforeningens seneste undersøgelser. Før de helt basale forhold er i orden, giver det ikke mening at tale om kvalitet. En sådan opretning koster penge. Det er der ikke afsat midler til i planen."

"Vi hører med stigende styrke fra yngre læger, at den opgaveportefølje, som de ser skitseret i forskellige udspil fra diverse aktører, bestemt ikke opleves som nogen attraktiv karrierevej."

"En undersøgelse fra Lægeforeningen viser, at hvis man fjernede administrative opgaver fra psykiaterne, ville det frigive tid svarende til 100 speciallæger. Et ganske betydeligt tal."

Hele DPS' kommentar til planen kan læses her
Lægeforeningen, DPS m.fl.: Derfor har lægen behandlingsansvaret kan læses her
Politiken mener: Psykiatri på afveje.  Læs det her
Debat DPS, DSR og FOA. Psykiatriplan: Luften gik af regeringens ballon. Læs det her
Debat Lægeforeningens formand: Psykiatere er læger. Læs det her
SAMRÅD: Psykiatriske sengepladser er regionernes ansvar. Læs den her
Aftale vil fjerne behandlingsansvarlige læger fra psykiatrien. Læs her
Lægeforeningen raser: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar. Læs her
Åbent samråd om regeringens handlingsplan for psykiatrien. Læs her
Læs mere
DPS Indlæg Nyhed Tak, men send flere penge 3. september 2018 Det er godt, at psykiatrien er kommet på finansloven, og at nogle af midlerne fra centralt hold er øremærket til intensive senge. Men hullet er så dybt, at der er behov for en engangsbevilling på en milliard eller to. Sådan lyder DPS' kommentar til regeringens finanslovsudspil for 2019.

Står det til regeringen, vil psykiatrien i 2019 få en økonomisk saltvandsindsprøjtning på i alt 2,1 mia. kr., eller ca. en halv mia. kr. om året i fire år. Heraf er de 300 mio. kr. finanslovsmidler, mens godt 200 mio. kr., er satspuljemidler – midlertidige penge, som udløber efter fire år. Det fremgår af regeringens forslag til finanslov for 2019.

"Vi er da glade for pengene. Bestemt. Hver en krone modtages med glæde," siger Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og speciallæge i psykiatri. "Men med risiko for at lyde som en dystermule, så er 300 mio. kr. altså ikke nok til at løse de massive problemer, som dansk psykiatri står over for. Det er slet, slet ikke nok," fastslår hun.

Behov for milliarder
Psykiatrien har været underprioriteret og underfinansieret så længe, at det kræver et markant løft –  i form af en engangsbevilling til at lukke hullet og en permanent, fornuftig finanslovsbevilling hvert år, fastslår hun:

"Der er behov for 1-2 mia. kr. Og så skal psykiatrien permanent på finansloven med en fornuftig bevilling, hvis vi skal løfte psykiatrien derop, hvor vi har mulighed for at give alle patienter en ordentlig behandling. For det har vi ikke i dag," siger Gitte Ahle. "Her er jeg helt enig med Danske Regioner, som har sagt, at de nye midler ikke løser psykiatriens problemer."

Hun håber, at man på Christiansborg finder yderligere midler til implementeringen af den nye Handlingsplan for dansk psykiatri, som ventes færdig om kort tid.

50 nye intensive senge
Regeringen har målrettet 100 mio. kr. til 50 intensive sengepladser. Det glæder DPS' formand: "50 intensive sengepladser er langt fra nok, men det er da en begyndelse," siger hun. "Hos DPS har vi gang på gang sagt, at man har nedlagt for mange senge. Og påpeget, at vi har alt for få intensive senge. Regionerne har hver gang rystet på hovedet og svaret, at "flere senge er ikke løsningen", eller at "ingen er nogen sinde blevet rask af at ligge i en seng" eller et tilsvarende nedladende svar.

"Derfor er det godt, at det er blevet legalt at sige højt: Ja, vi har fået nedlagt alt for mange senge alt for hurtigt. Vi har i dag alt for få intensive senge. Så få, at det udgør et stort problem."

Læs mere her
Læs mere
DPS Indlæg Måske skal lægerne også til at gå med kamera? 9. februar 2018

Der mangler tillid til sundhedspersonalet i det danske sygehusvæsen. Skal løsningen være, at vi dokumenterer alt med et kamera på tøjet som i arresthuse, spørger overlæge Hans Henrik Ockelmann.

Af Hans Henrik Ockelmann,

Læs mere
DPS Indlæg Når forandring er en stor udfordring 9. december 2017

Mennesker med psykiske lidelser har det svært med nye relationer og rammer. For mange psykisk syge er det derfor en stor udfordring, at psykiatrien i dag rummer så mange skift.

Læs mere
DPS Indlæg Lediggang er roden til alt ondt 29. november 2017

   "Det handler om at kunne deltage og høre til
– uanset om man har en psykisk lidelse eller ej."


De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på de socialpsykiatriske bosteder har som alle mennesker brug for noget, der kan forankre og strukturere deres hverdag. De har brug for aktiviteter eller for en beskyttet beskæftigelse. Ofte giver vi dem det stik modsatte: lediggang.

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

"En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser!" Der er overskriften på den rapport, der ligger til grund for den nationale Psykiatrihandlingsplan fra 2014.

Trivsel, udvikling og læring

I rapporten står der bl.a.: "Forskningen viser, at netop hverdagslivet og støtte til at fastholde eller genvinde et positivt tilhørsforhold til netværk, arbejde, skole, uddannelse og lokalsamfundets fællesskaber spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel, udvikling og læring. "

Løfterige ord. Men også ord, der skurrer lidt i ørene og har karakter af skåltaler. For de afspejler desværre langt fra hverdagen i psykiatrien, som den ser ud i dag.

Læs mere her
Læs mere
DPS Indlæg Problemerne med Sundhedsplatformen er alvorlige, og jeg håber, at fornuften vil sejre 25. november 2017

I morgen er det Region Sjællands tur til at kravle om bord på Sundhedsplatformen. Man må nok forberede sig på en række udfordringer – eller problemer, som det tidligere hed.

Læs mere
DPS Indlæg Nyhed Psykiatrihandlingsplan 2.0 – fra fordomme til forskningsbaseret viden 17. november 2017

Det psykiatriske område savner store og langsigtede offentlige forskningsinvesteringer. Vi savner fx svar på, hvor lang tid vi skal behandle med visse præparater. Eller en grundig undersøgelse af effekten af psykoterapi .

Læs mere
DPS Indlæg Psykiaterne: Trods alt flere penge til psykiatrien 6. november 2017

Dansk Psykiatrisk Selskab roser satspuljepartierne for, at de med satspuljeaftalen har fundet flere ressourcer til psykiatrien

“Dansk psykiatri er under et voldsomt økonomisk pres. Det er ganske enkelt ikke længere muligt at få enderne til at mødes og yde den kvalitet i udredningen og behandlingen,

Læs mere
DPS Indlæg Kan man få ”En psykiatri i verdensklasse” uden at ville betale? 15. september 2017

Af Torsten Bjørn Jacobsen og Gitte Ahle, fmd. og næstfmd. f. Dansk Psykiatrisk Selskab

Fra politisk side hører vi ofte, at ”Danmark skal have en psykiatri i verdensklasse”.

Læs mere