Nyheder

Nyhed Indkaldelse til generalforsamling i DPBO 9. juli 2020

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO
7. september 2020 kl. 17.30
Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Læs mere
Aktuelt Nyhed Gør psykiatrien rask 30. juni 2020

Mens antallet af patienter er steget markant i psykiatrien, halter investeringerne på området efter det øvrige sundhedsvæsen. En ny publikation fra Dansk Psykiatrisk Selskab giver 10 anbefalinger til, hvordan psykiatrien kan løftes til gavn for patienter,

Læs mere
Aktuelt Nyhed Ny psykiatriprofessor arbejder med sammenhængen mellem psykisk og fysisk sygdom 30. juni 2020

Forskningen i psykiatri i Region Nordjylland bliver styrket, når René Ernst Nielsen tiltræder i et professorat ved Aalborg Universitet. Han har blandt andet fokus på, hvordan man kan mindske overdødeligheden hos patienter med psykiske tilstande ved at skabe bedre forståelse for sammenhængen mellem fysisk og psykisk sygdom.

Læs mere
Nyhed DPS giver 10 anbefalinger til forbedring af psykiatrien 24. juni 2020

I en ny pamflet giver Dansk Psykiatrisk Selskab 10 anbefalinger til, hvordan psykiatrien kan løftes til gavn for patienter, pårørende og samfundet generelt.

I den kommende tid genoptages arbejdet med en ny 10-års plan for psykiatrien.

Læs mere
Månedens Artikel Juni 2020 11. juni 2020 Skal de diagnostiske klassifikationssystemer gentænkes?

De psykiatriske lidelsers livshistorie udtrykkes forskelligt og beskrives bedre i henhold til debut alder, omfanget af forstyrrelsen og progressionen fremfor at anvende de enkelte diagnoser.

Baseret på resultaterne fra den seneste opfølgning af den New Zealandske fødselskohorte født i 1972-73 (The Dunedin Study) sætter forfatterne spørgsmålstegn ved den nosologiske validitet, ved at anvende individuelle diagnoser, som vi kender dem.
Læs mere
Aktuelt Nyhed Varsling af generelforsamling i DPS 27. maj 2020

Varsling af generelforsamling i DPS d. 17. juni kl. 16

Generalforsamlingen i Dansk Psykiatrisk Selskab afholdes i år d. 17. juni kl. 16. Som det fremgår af det seneste medlemsbrev,

Læs mere
Aktuelt Nyhed Undersøgelse af corona-pandemiens påvirkning på sundhedspersonalet 19. maj 2020

Vil du være med til at samle viden om, hvordan coronapandemien påvirker os psykisk og fysisk? En ny, stor, international undersøgelse afdækker, hvordan corona-pandemien påvirker det fysiske og psykiske helbred hos børn og voksne,

Læs mere
Nyhed Videreuddannelsesudvalget søger nye medlemmer 18. maj 2020

Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere.

Læs mere
Nyhed 2-årig uddannelse i Psykoseterapi 27. april 2020

Uddannelsesstart: 28. august 2020

Sted: Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade 28, 2200 København N.

Deltagerafgift: kr. 52.000 for den fulde 2-årige uddannelse. Beløbet kan betales i rater à kr.

Læs mere