Nyheder

Aktuelt Nyhed Varsling af generelforsamling i DPS 27. maj 2020

Varsling af generelforsamling i DPS d. 17. juni kl. 16

Generalforsamlingen i Dansk Psykiatrisk Selskab afholdes i år d. 17. juni kl. 16. Som det fremgår af det seneste medlemsbrev,

Læs mere
Aktuelt Nyhed Undersøgelse af corona-pandemiens påvirkning på sundhedspersonalet 19. maj 2020

Vil du være med til at samle viden om, hvordan coronapandemien påvirker os psykisk og fysisk? En ny, stor, international undersøgelse afdækker, hvordan corona-pandemien påvirker det fysiske og psykiske helbred hos børn og voksne,

Læs mere
Nyhed Videreuddannelsesudvalget søger nye medlemmer 18. maj 2020

Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere.

Læs mere
Nyhed 2-årig uddannelse i Psykoseterapi 27. april 2020

Uddannelsesstart: 28. august 2020

Sted: Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade 28, 2200 København N.

Deltagerafgift: kr. 52.000 for den fulde 2-årige uddannelse. Beløbet kan betales i rater à kr.

Læs mere
Aktuelt Nyhed “Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic” 7. april 2020

Artikel: Sådan påvirker pandemien lægernes mentale helbred

Udbruddet af covid-19 sætter læger, andet sundhedspersonale og sundhedssystemet under pres. Det kan både være i form af et øget arbejdspres,

Læs mere
Nyhed Kræftens Bekæmpelse: Pulje jvf. punkt på møde i forum 1. april 2020

Kræftens Bekæmpelse uddeler op til 10 mio. kr. til et strategisk initiativ – ’Kræftpatienter med psykiatriske diagnoser’

Læs mere her

Læs mere
Nyhed EPA 2020 i Madrid udskudt til 4.-7. juli 2020 27. marts 2020

The escalation of COVID-19 Coronavirus in Europe has led to further restrictions regarding travels and the hosting of events and congresses by governments and health authorities. On 3 March 2020,

Læs mere
Nyhed Forskningsudvalget under DPS søger nye medlemmer 27. marts 2020

Forskningsudvalget under DPS søger nye medlemmer. Vores primære arbejdsopgaver er at

  • Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle psykiatriske forskning
  • Holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.
Læs mere
Nyhed Bestyrelsesmøde via Zoom 15. marts 2020

Kære medlemmer

Bestyrelsen afholdt fredag den 13.3. bestyrelsesmøde via Zoom. Vi vil opfordre til, at alle udvalgsmøder og andre møder, som afholdes i DPS regi, bliver afholdt online indtil det igen bliver muligt at holde fysiske møder.

Læs mere