Alle Nyhed

Nye medlemmer til DPS forskningsudvalg

Der er aktuelt ledige pladser i DPS forskningsudvalg. Udvalget ønsker sig suppleret, gerne så der tilgodeses en aldersmæssig og geografisk spredning af medlemmer. Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning til DPS’ sekretær Ulla Almegaard ulla.almegaard@regionh.dk senest onsdag den 5. april 2017.