Alle Nyhed

Nye medlemmer til DPS’ Etikudvalg

Der er en ledig plads i DPS’ Etikudvalg. Udvalget ønsker sig suppleret med et nyt medlem, gerne så der tilgodeses en aldersmæssig og geografisk spredning af medlemmer. Udvalget mødes ca. hver tredje måned. Interesserede bedes sende en kort, motiveret ansøgning til DPS’ sekretær Ulla Almegaard: ulla.almegaard@regionh.dk senest onsdag den 10.6.2017.