Alle Nyhed

Ny styrelse overtager klage- og ankesager fra 1. juli

02/07/18

Fra første juli skal klage- og ankesager behandles af Styrelsen for Patientklager i Aarhus. Borgere, der ønsker at klage over behandling i sundhedsvæsenet eller at anke fx en erstatningssag skal fremover henvende sig hos den nye styrelse.

Læs mere hos STPS