Alle Nyhed

Ny pulje støtter forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien

Puljen giver mulighed for at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan få hjælp til ned- og udtrapning af deres medicinforbrug. Projektet skal igangsættes medio 2017 og afsluttes inden udgangen af 2019. Ansøgningsfristen er den 3. april 2017.

Læs mere hos www.sst.dk