Alle Nyhed

Ny patrulje skal aflaste politiet

BT 17. jan.

Socialdemokratiet foreslår, at man opretter en særlig psykiatripatrulje, der kan foretage tvangsindlæggelser af psykisk syge

En ny specialuddannet patrulje, der kan aflaste politiet og tage sig af tvangsindlæggelser af psykisk syge, der er til fare for sig selv eller andre.

Læs mere hos BT