Alle Nyhed

November 2016

Selv-forstyrrelser ved skizofreni er stabile over tid

Et nyt dansk 5 års follow-up studie viser, at selv-forstyrrelser i høj grad er stabile over tid. Resultatet er vigtigt da det peger på at selv-forstyrrelser er et udtryk for en ændring i selve den basale psykologiske struktur ved skizofreni.

Studiet er det første der empirisk har undersøgt selv-forstyrrelsers udvikling over tid.  96 førstegangs indlagte patienter blev udredt med et omfattende psykopatologisk batteri. Ved genundersøgelse 5 år efter havde patienterne i gennemsnit et bedre funktionsniveau, færre psykotiske symptomer og lidt færre negative symptomer. Niveauet af selv-forstyrrelser var lidt højere end ved baseline undersøgelsen. På enkelt-item niveau var langt de fleste selv-forstyrrelses items stabile.

Konklusionen er at selv-forstyrrelserne udviser en høj grad af stabilitet over de 5 år.

Fundet er vigtigt da det viser at selvforstyrrelser, i modsætning til de fleste andre symptomer, ikke er et udtryk for flygtige ændringer i det mentale indhold. Men derimod relativt vedvarende over tid. Det bekræfter hypotesen om, at selv-forstyrrelser er et udtryk for helt basale ændringer i bevidsthedsstrukturen ved skizofreni.

Fundet er også relevant i forhold til tidlig opsporing af prodromal tilstande, hvor det har vist sig svært at identificere de fremtidige patienter på et tidligt tidspunkt. Studiets resultat bidrager til at selv-forstyrrelser må anses for at være en meget lovende kandidat for tidlig opsporing af skizofreni-spektrum tilstande.

Reference

Nordgaard J, Handest P, Vollmer-Larsen A, Pedersen JT, Sæbye D, Parnas J. (2016) Temporal persistence of anomalous self-experiences: A 5-years follow-up. Schizophrenia Research

Link

http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(16)30445-5/abstract