Alle Nyhed

Nordisk Folkesundhedskonference i Aalborg d. 22. – 25. august 2017

Konferencen byder bl.a. på eksperter inden: Social ulighed i sundhed, mental sundhed, social bæredygtighed og social marketing. Eksperterne sætter fokus på de udfordringer og muligheder, der er på folkesundhedsområdet, inden for rammerne af de nordiske velfærdsmodeller. Foruden spændende oplægsholdere byder konferencen på studieture med fokus på folkesundhed og lokale indsatser.

Den Nordiske folkesundhedskonference er en traditionsrig mødeplads for fagfolk indenfor folkesundhedsområdet, og den har siden 1987 sat folkesundhed og folkesundhedsarbejde i Norden på dagsordenen. I år er Sundhedsstyrelsen ansvarlig for at holde konferencen, som bliver arrangeret i et tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne i Finland, Island, Norge og Sverige.

Tilmelding på http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/, hvor du også kan læse mere om konferencen.