Alle Nyhed

NEKROLOG

Den 15.05.18 2018

Ophavsmanden til psykometrien

Dansk Psykiatrisk Selskab har med sorg modtaget meddelelsen om, at professor, dr.med. Per Bech er død, 77 år gammel.

Per Bech var professor og overlæge i psykiatri ved Psykiatrisk Center Nordsjælland og et fyrtårn i dansk psykiatri. Både her og i den internationale forskerverden var han kendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Det er baggrunden for, at Dansk Psykiatrisk Selskab i 2014 valgte at gøre ham til æresmedlem af selskabet.

Da Per Bech søgte ind på universitetet, faldt valget i første omgang på jura. Men allerede året efter skiftede han til medicin for at blive psykiater – efter sigende inspireret af Sigmund Freud. Hans første forskningsprojekt handlede om risiko ved cannabis og fik guldmedalje ved Århus Universitet i 1972.

Dermed var en stor forskerkarriere født.

Per Bech var forfatter til mere end 400 videnskabelige artikler, sad i den videnskabelige redaktion for fem internationale tidsskrifter, og var tidligere præsident for European Psychiatric Association og æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab, Royal College of Psychiatrists i England samt European Psychiatric Association.

Per Bech har modtaget mange udmærkelser, fx Anna Monika Prisen ​​​i 1983, Duphar Antidepressant Award i 1991, Mölnlycke Quality of Life Award i 1996, CINP Pioneers in Psychopharmacology Award i 2010 og Strömgren prisen i 2009.​

Per Bech blev tidligt optaget af at prøve at måle sværhedsgraden af en depression og tog fat på at validere Max Hamiltons depressionsskala. Hans forskning viste bl.a., at man med fordel kunne benytte en forkortet version af skalaen, og at den fulde skala består af flere delskalaer.

Han gik videre og fik også valideret den nye og kortere udgave af Hamilton-skalaen sammen med statistikeren professor Peter Allerup. I 1981 forsvarede Per Bech sin disputats om emnet – med den mand, der havde lagt navn til den oprindelige skala, den engelske professor Max Hamilton, som opponent.

Hans forskning vakte opsigt: I 1983 modtog han som nævnt den prestigefyldte Anne Monika-pris ved universitetet i Basel for sin disputats. Siden bad WHO ham om at udvælge ratingskalaer for depression. I 1993 udgav Per Bech det, der er blevet kaldt en klassiker på området: Rating Scales for Psychopathology, Health Status and Quality of Life.

To år senere, i 1995, fik forskningsenheden i Hillerød under hans ledelse status af “WHO Collaborating Center for Mental Health” med fokus på livskvalitet, stress og depression. I de 10 år, hvor enheden var WHO-center, udviklede Per Bech skalaen WHO-5 – den mest anvendte skala inden for målingen af livskvalitet.

Per Bech var en umådelig hjælpsom og venlig person, der altid havde et klart svar, når nogen bad om et godt råd. En fantastisk vidende psykiater, som aldrig gjorde noget stort væsen ud af sig selv trods sin enorme dygtighed. Vore tanker går til hans nærmeste.

Æret være hans minde!

Dansk Psykiatrisk  Selskabs bestyrelse