Alle Nyhed

Nekrolog: Aksel Brockhusen Bertelsen – 25.07.1936 – 9.10.2019

Motiveret af psykisk sygdom i familien fulgte Aksel Bertelsen et kald til at blive psykiater. Han blev læge i 1963 og speciallæge i psykiatri i 1979. Fra 1968 var han ansat på Psykiatrisk Hospital i Risskov, som overlæge fra 1982-2006. Hans enkle mål i livet var at yde sit bedste, og det gjorde han overfor sine patienter, som satte ham meget højt. Han var trofast, tålmodig og respektfuld. “Det er forholdet til patienterne, der tæller”, som han sagde.

Han ydede en markant indsats nationalt og internationalt som leder af WHO’s referencecenter ved Psykiatrisk Hospital i Risskov fra 1987 – 2006. Han var international rådgiver for WHO’s Division of Mental Health i Geneve fra 1973 til 1998 og indgik som en helt central figur ved udviklingen af ICD-10 og SCAN for psykiatrien i perioden 1987 til 1994. Han var ligeledes international rådgiver for udviklingen af DSMIV (1994).
Han spillede en helt afgørende rolle ved indføringen af ICD-10 i Danmark i 1994 med etablering af introduktionskurser i ICD-10 nationalt, men også internationalt. Han samlede de to ICD-10- udgivelser fra WHO i “WHO ICD-10 psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser – klassifikation og diagnostiske kriterier”, Munksgaards grønne spiralbog, der er kommet i 23 oplag, hvilket er rekord for forlaget. Han forfattede “Present State Examination, kort version til klinisk brug”, medforfattede Psykiatrisk Ordbog og hjalp med oversættelsen af SCAN. Han afholdt utallige kurser i interviewteknik og psykopatologi og var kursusleder for Sundhedsstyrelsens H-kurser i Psykopatologi 1 og 2 fra 1991 til 2006. Aksel Bertelsen var formand for DPS’ diagnoseudvalg fra 1990 til 2003.

Med udgangspunkt i danske registre og kliniske undersøgelser arbejdede han gennem 30 år sammen med den amerikanske psykolog Irving Gottesman for at belyse arvelighed af bipolar sygdom og skizofreni. Hans genetiske, epidemiologiske forskning gav international genlyd og omfattede tvillingestudier af bipolar lidelse (1977), hvor han påviste den store arvelighed ved denne sygdom. Efterundersøgelserne af tvillingepar diskordante for skizofreni blev publiceret i 1989: “Confirming unexpressed genotypes for schizophrenia” og blev belønnet med Kurt Schneider Award (1991), som for første gang nogen sinde blev givet til en ikke-tysk kollega. Han modtog også James Shields Memorial Award (1985) for sin tvillingeforskning.

Han ledede den danske del af WHO’ s tre store internationale, deskriptive epidemiologiske studier af skizofreni: The WHO International Pilot Study of Schizophrenia (1973); Schizophrenia, An International Follow-up Study (1979) og The WHO Study on Acute Psychoses 1981-1982.

Mange kolleger har således nydt godt af hans enorme psykopatologiske viden, indfølende interviewteknik og diagnostiske kunnen. Han har været mentor for flere og et forbillede for de fleste, som mødte ham. Han besad en stor personlig integritet, og vejledning var aldrig kritisk, men altid venlig med konstruktive forslag fra en sprogets mester.
Han blev hædret for sit arbejde med Strömgren medaljen i 2006 og som æresmedlem af DPS i 2009.
Han var også en god og trofast ven, der delte ud af sit store intellekt med generøsitet, beskedenhed og lun humor, og han var kendt som altid venlig og hjælpsom, imødekommende og interesseret, opmuntrende og inspirerende.
Aksel døde i sit hjem omgivet af familien efter længere tid sygdom, som han bar med stoisk ro. Dansk psykiatri har mistet en af sine helt store personligheder, et fagligt fyrtårn som gjorde dansk psykiatri kendt verden over.
Æret være hans minde.

Ole Mors
På vegne af Dansk Psykiatrisk Selskab