Alle Nyhed

Nekrolog

Nekrolog:

Professor emeritus, fhv. overlæge, dr. med Kai Tolstrup er død i en alder af 98 år.

Kai Tolstrup var overlæge på Rigshospitalets Børnepsykiatriske Afdeling og lektor ved Københavns Universitet fra 1960, og han var professor ved Universitetet fra 1971 til 1991.

Kai Tolstrup blev født i København, han var student fra Østre Borgerdyd Gymnasium og blev læge fra Københavns Universitet i 1948. Han fik guldmedalje for sin opgavebeskrivelse i klinisk medicin.

I 1957 forsvarede han sin doktordisputats om anoreksi hos børn og unge – en disputats som fik stor international opmærksomhed. Han fik speciallægeanerkendelse i børnepsykiatri i 1959 efter at have uddannet sig ved Odense Sygehus, Finsensinstituttet, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Kai Tolstrup var kendt som de psykisk syge børns og unges forkæmper, både i sit udadvendte virke og som banebrydende forsker. Han var engageret i Lægeforeningens Hygiejne komite, Retslægerådet og Adoptionsnævnet. Desuden var han knyttet til internationale lægefaglige kredse inden for sit felt – herunder WHO.

Kai Tolstrup var æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Børne-Ungdomspsykiatrisk Selskab. Han blev i 1990 tildelt Astras Psykiatriske Hæderspris.

Æret være hans minde.

Dansk Psykiatrisk Selskab

Bestyrelsen