Alle Nyhed

Når forandring er en stor udfordring

Mennesker med psykiske lidelser har det svært med nye relationer og rammer. For mange psykisk syge er det derfor en stor udfordring, at psykiatrien i dag rummer så mange skift. Det skaber utryghed – og dermed ofte afbrudte behandlingsforløb.

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

I Dansk Psykiatrisk Selskab vil vi gerne sige tillykke til alle de nyvalgte regions- og kommunalpolitikere – I har en stor opgave foran jer! Vi håber, at I vil have øje for mennesker med psykiske lidelser. For det er et område, hvor vi her i Danmark kan blive meget, meget bedre – både i kommunerne og i regionerne.

Læs hele indlægget her