Når forandring er en stor udfordring

Mennesker med psykiske lidelser har det svært med nye relationer og rammer. For mange psykisk syge er det derfor en stor udfordring, at psykiatrien i dag rummer så mange skift. Det skaber utryghed – og dermed ofte afbrudte behandlingsforløb.

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

I Dansk Psykiatrisk Selskab vil vi gerne sige tillykke til alle de nyvalgte regions- og kommunalpolitikere – I har en stor opgave foran jer! Vi håber, at I vil have øje for mennesker med psykiske lidelser. For det er et område, hvor vi her i Danmark kan blive meget, meget bedre – både i kommunerne og i regionerne.

 

Læs hele indlægget her