Alle Nyhed

Minister leverer overblik over sengepladser til psykiatriske patienter

18. februar 2017

Sundhedsministeren har leveret et overblik over sengepladser i psykiatrien 2007-2015. Tallene kan ses i tabelform her.


Ministeren Ellen Trane Nørby svarer på US 322:

På baggrund af tallene fra Danske Regioner ses et fald i normerede sengepladser i psykiatrien på landsplan fra 3.287 sengepladser i 2007 til 2.905 sengepladser i 2016, svarende til et fald på 11,6 procent.

Det bemærkes, at antal sengepladser varierer over året. Derfor bør man være varsom med at sammenligne antal sengepladser i perioden 2007-2015 med 2016, da opgørelsestidspunkterne er forskellige.

Afslutningsvist bemærkes det, at udviklingen i sengekapaciteten skal ses i lyset af den generelle omlægning i sundhedssektoren mod en mere specialiseret sygehusbehandling og en samtidig udbygning og udvidelse af den ambulante udrednings- og behandlingskapacitet.


Spørger: Yildiz Akdogan

Spørgsmål US 322:

Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at antallet af sengepladser til voksne psykiatriske patienter i Danmark er faldet med 11 procent siden 2007 på trods af, at antallet af personer i psykiatrisk behandling er steget som beskrevet i artiklen “Tikkende bomber går frit rundt” bragt i BT den 16. december 2016?